Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Wydarzenia w 2011 r.
 


 • 21 grudnia 2011 r.

      W całodziennym szkoleniu wewnętrznym 21 grudnia 2011 r. "Mobbing, molestowanie i dyskryminacja w miejscu pracy", zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, uczestniczyło 3 pracowników OIS.
  Więcej... • 20 grudnia 2011 r.

      20 grudnia 2011 r. w Sali konferencyjnej ROPS w Opolu odbyło się spotkanie regionalnego zespołu ds. ekonomii społecznej.
  Więcej... • 15 grudnia 2011 r.

      W konferencji 15 grudnia 2011 r. w Sali Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA, uczestniczył pracownik OIS. Konferencja podsumowała realizację zadań z zakresu streeworkingu dla osób bezdomnych i nieletnich zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Strzelce Opolskie w ramach projektu "Wielki powrót".
  Więcej... • 15 grudnia 2011 r.

      W dniach 15-16 grudnia 2011 r. w seminarium Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej w Woli Duckiej koło Warszawy, uczestniczył pracownik OIS w Opolu.
  Więcej... • 8 grudnia 2011 r.

      W konferencji "Aktualny stan ekonomii społecznej na Opolszczyźnie - dobre praktyki, metodologia rozwoju" w Opolu uczestniczył pracownik OIS, który zaprezentował informacje o stanie i perspektywach rozwoju ekonomii społecznej w woj. opolskim.
  Więcej... • 24-25 listopada 2011 r.

      W dniach 24-25 listopada 2011 r. pracownik OIS uczestniczył seminarium "Partnerstwo i współpraca na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego - dobre praktyki" w Krapkowicach. Seminarium zorganizował ROPS w Opolu dla przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej woj. opolskiego, w tym ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.
  Więcej... • 23-24 listopada 2011 r.

      W dnach 23-24 listopada 2011 r. pracownik OIS uczestniczył w Poznaniu w konferencji "Wymiana doświadczeń badawczych dotyczących ekonomii społecznej i prezentacja dobrych praktyk". Konferencja przeznaczona była dla przedstawicieli obserwatoriów integracji społecznej z całego kraju.
  Więcej... • 9 listopada 2011 r.

      W dniu 9 listopada 2011 roku dwóch pracowników OIS uczestniczyło w Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Społecznej w Kamieniu Śląskim. Kongres odbył się w ramach realizacji projektu "porES extra - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej". Organizatorem spotkania byli: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
  Więcej... • 8-9 września 2011 r.

      W dniach 8 i 9 września 2011 r. zastępca dyrektora ROPS w Opolu wraz z kierownikiem i pracownikiem Obserwatorium Integracji Społecznej uczestniczyli w ogólnopolskim spotkaniu OIS-ów w Lublinie.
  Więcej... • 3 sierpnia 2011 r.

      W dniu 3 sierpnia 2011 r., na zaproszenie Radia Opole, gościem porannej audycji "W cztery oczy" był kierownik OIS w Opolu.
  Więcej... • 21 czerwca 2011 r.

      Dnia 21 czerwca 2011 r. dwóch pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej uczestniczyło w konferencji w auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego "Dotyk który boli".
  Więcej... • 7-10 czerwca 2011 r.

      W dniach 7 - 10 czerwca 2011 r. Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie zorganizował w Białobrzegach szkolenie dla pracowników Obserwatoriów Integracji Społecznej. W szkoleniu uczestniczył pracownik OIS w Opolu.
  Więcej... • 27 maja 2011 r.

      Dnia 27 maja 2011 dwóch pracowników OIS uczestniczyło w konferencji nt. szans ekonomii społecznej w regionie i kraju.
  Więcej... • 26 maja 2011 r.

      Na zaproszenie Radia Opole, 25 maja 2011 r. gościem porannej audycji "W cztery oczy" był kierownik OIS w Opolu.
  Więcej... • 18 maja 2011 r.

      Ankieta dla dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej woj. opolskiego w sprawie docelowej sieci domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych i środowiskowych domów samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie.
  Więcej...


 • 10-13 maja 2011 r.

      W dniach 10-13 maja 2011 r. pracownicy OIS uczestniczyli w szkoleniu Analiza danych jakościowych w Białobrzegach, zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", współfinansowanego z EFS.
  Więcej... • 18 kwietnia 2011 r.

      W dniu 18 kwietnia pracownicy OIS uczestniczyli w seminarium pt. Polityka wysokiej rozdzielczości: mechanizmy polityki opartej o dowody i partycypacji obywatelskiej w procesach zarządzania publicznego, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
  Więcej... • 18 kwietnia 2011 r.

      W dniu 18 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego odbyło się XII Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją, której przewodniczył dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWO.
  Więcej... • 12 kwietnia 2011 r.

      W dniu 12 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego odbyły się warsztaty dla kadry kierowniczej UMWO i przedstawicieli wybranych jednostek organizacyjnych samorządu wojewódzkiego.
  Więcej... • 7 kwietnia 2011 r.

      W kwietniu 2011 r. ukazała się niezwykle istotna z punktu widzenia polityki społecznej publikacja naukowa Uniwersytetu Opolskiego, pod redakcją dr. Marka Korzeniowskiego, pt. Problemy pracy: między szansami i zagrożeniami. Obiektywne i subiektywne bariery osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w powrocie na otwarty regionalny rynek pracy.
  Więcej... • 9 marca 2011 r.

      W dniu 9 marca br. na spotkaniu Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego pracownik OIS - Wojciech Goleński, wygłosił referat "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji. Ekonomia społeczna w województwie opolskim".
  Więcej... • 2 marca 2011 r.

      W dniu 2 marca w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu przy ul. Głogowskiej odbyło się spotkanie pracowników OIS z przedstawicielami SPSS Polska - wiodącego dostawcy oprogramowania do badań i analiz statystycznych.
  Więcej... • 22-25 lutego 2011 r.

      W dniach 22-25 lutego 2011 r. dwóch pracowników OIS w Opolu uczestniczyło szkoleniu pracowników Obserwatoriów Integracji Społecznej w ośrodku szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach.
  Więcej... • 11 lutego 2011 r.

      W dniu 11 lutego 2011 r. w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu pracownicy OIS uczestniczyli w konferencji promującej wydaną przez Urząd Statystyczny w Opolu publikację Kobiety Opolszczyzny.
  Więcej...

 •  
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu