Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Wydarzenia
 


 • 8 stycznia 2018 r.

  Ankieta dla dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej dot. potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich otoczenia (pismo znak OPS.0380-1/18)

  Ankieta dla dyrektorów i kierowników powiatowych centrów pomocy rodzinie dot. potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo znak OPS.0380-1/18)

  Wydarzenia w 2017 r.


  Wydarzenia w 2016 r.


  Wydarzenia w 2015 r.


  Wydarzenia w 2014 r.


  Wydarzenia w 2013 r.


  Wydarzenia w 2012 r.


  Wydarzenia w 2011 r.


  Wydarzenia w 2010 r.


  Wydarzenia w 2009 r.

   
 •  
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu