Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Baza teleadresowa instytucji pomocy i integracji społecznej woj. opolskiego
 


Ośrodki Pomocy Społecznej
Plik .pdf 515KB

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Plik .pdf 406KB

Domy Pomocy Społecznej
Plik .pdf 154KB

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
Plik .pdf 375KB

Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Plik .pdf 344KB

Ośrodki wsparcia:
Hospicja
Plik .pdf 344KB

Kluby Integracji Społecznej
Plik .pdf 365KB

Spółdzielnie socjalne
Plik .pdf 131KB

Specjalistyczne ośrodki wsparcia
Plik .pdf 134KB

Schroniska i noclegownie
Plik .pdf 140KB

Punkty pomocy rzeczowej, usługowej i innej
Plik .pdf 134KB

Jadłodajnie i stołówki
Plik .pdf 135KB

Warsztaty terapii zajęciowej
Plik .pdf 368KB

 


 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu