Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Wydarzenia w 2017 r.
 


 • 14 września 2017 r.

  Potrzeby szkoleniowe 2017 - tabela do wypełnienia dla ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, MOPR w Opolu i placówek opiekuńczo-wychowawczych (pismo znak OPS.0380-03/17 z 14 września 2017 r.).

  Tabela. Liczba pracowników instytucji planowana na szkolenia wg tematów szkoleń ROPS w Opolu w 2017 r. - do pobrania

 • 2 marca 2016 r.

  Tabela z informacjami do uzupełnienia dla organizacji pozarządowych woj. opolskiego (pismo z 1 marca 2017 r., znak OPS.0380-1/17) w sprawie działań prowadzonych z obszaru pomocy społecznej i humanitarnej, których celem jest niwelowanie dysfunkcji społecznych.

  Tabela. Najważniejsze dane i informacje o funkcjonowaniu organizacji w 2016 r. - do pobrania.

 •  
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu