Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Wydarzenia w 2016 r.
 


 • 8 lipca 2016 r.

  Tabele i informacje do uzupełnienia dla ośrodków pomocy społecznej (pismo z 8 lipca 2016 r. , znak OPS.0380-2/16) w sprawie działań prowadzonych w gminie na rzecz osób starszych w 2015 r.

  Tabela 1. Instytucje dla osób starszych (60 lat i więcej) w gminie w 2015 r.

  Tabela 2. Formy pomocy dla osób starszych (60 lat i więcej) w gminie w 2015 r.

  Tabela 3. Wiodące organizacje pozarządowe działające w gminie na rzecz osób starszych (60 lat i więcej) w 2015 r.

  Tabela 4. Proszę wskazać 3 najważniejsze potrzeby dot. polityki senioralnej gminy, które wymagają realizacji w najbliższych 3 latach (w latach 2016-2018) wraz z pytaniem: Czy w latach 2016-2018 władze samorządu gminnego planują rozszerzyć działania na rzecz seniorów poprzez np. rozwój infrastruktury, imprezy integracyjnie, różne formy pomocy, współpracę z org. pozarządowymi i przedstawicielami seniorów? Proszę wskazać plany gminy w tym zakresie.

 •  
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu