Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Wydarzenia w 2014 r.
 


 • 30 września 2014 r.

      Konferencja 30 października 2014 r. w Opolu Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców województwa opolskiego - wybrane problemy dzieci i osób starszych

  Zaproszenie na konferencję dla OPS-ów i PCPR-ów

  Formularz zgłoszeniowy

  Program konferencji


 • 30 czerwca 2014 r.

      Analiza funkcjonowania od 2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wypracowanie propozycji zmian były tematem seminarium Blaski i cenie ustawy o pieczy zastępczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu.
  Więcej... • 26-27 maja 2014 r.

      Kapitał społeczny podmiotów gospodarki społecznej w województwie opolskim wygłoszony przez pracownika OIS w Opolu był jednym z referatów zaprezentowanych na konferencji naukowej "Lokalna polityka społeczna" w Warszawie.
  Więcej... • 22 maja 2014 r.

      Funkcjonowanie i formy wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w województwie opolskim były tematem seminarium pn. Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej, które odbyło się 22 maja 2014 r. w Opolu.
  Więcej... • 15 maja 2014 r.

      Wsparcie osób niesamodzielnych w projekcie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim było tematem wystąpienia kierownika OIS w Opolu na konferencji "Pomoc osobom niesamodzielnym w kontekście zmian systemowych" w Opolu.
  Więcej... • 12-15 maja 2014 r.

      W Kamieniu Śląskim i Opolu w dniach 12-15 maja 2014 r. miała miejsce II Ogólnopolska Konferencja Demograficzna po akcesji Polski do Unii Europejskiej - Państwo, regiony i miasta wobec przemian demograficznych.
  Więcej... • 25 marca 2014 r.

      Realizacja projektów konkursowych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej PO KL w woj. opolskim była tematem spotkania 25 marca 2014 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu.
  Więcej... • 17-18 marca 2014 r.

      Opracowanie formuł sprawdzajšcych do formularza Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) było celem spotkania pracowników obserwatoriów integracji społecznej 17-18 marca 2014 r. w Warszawie.
  Więcej... • 10 lutego 2014 r.

      Główne cele i narzędzia realizacji Pakietu IV. Złota jesień "Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim" przestawił kierownik OIS w Opolu na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym Wojewody Opolskiego z przedstawicielami środowisk seniorów.
  Więcej... • 6 lutego 2014 r.

      Najważniejsze problemy społeczne w województwie opolskim w 2013 r. w perspektywie badań Obserwatorium Integracji Społecznej i Program Specjalnej Strefy Demograficznej były tematem wystšpienia pracownika OIS na seminarium Różne oblicza pomocy społecznej w Opolu.
  Więcej... • 31 stycznia 2014 r.

      Publikacja formularza oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 r. - Komunikat dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.
  Więcej...


 • 22 stycznia 2014 r.

      Aktualizacja narzędzi realizacji Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim w Pakiecie III Opieka żłobkowo-przedszkolna i Pakiecie IV Złota jesień była tematem spotkania ekspertów 22 stycznia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
  Więcej... •  
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu