Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Badania regionalne - Pomoc społeczna - badania
 


EFEKTYWNOŚĆ POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (w ramach badań ogólnopolskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie) - grudzień 2014
Plik .pdf 1,6MB

KONTRAKT SOCJALNY W PRAKTYCE (w ramach badań ogólnopolskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie) - grudzień 2014
Plik .pdf 1,1MB

PROFILAKTYKA INSTYTUCJONALNA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (w ramach badań ogólnopolskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie) - sierpień 2014
Plik .pdf 2,5MB

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ Z INNYMI INSTYTUCJAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA ZAJMUJĄCYMI SIĘ POMOCĄ I WSPARCIEM RODZIN I JEJ WPŁYW NA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (w ramach badań ogólnopolskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie) - sierpień 2014
Plik .pdf 1,7MB

 


 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu