Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Badania regionalne - Eurosieroctwo dzieci - monitoring zjawiska
 


Eurosieroctwo w województwie opolskim - monitoring zjawiska. Raport z badania Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu (grudzień 2013) - część publikacji ROPS w Opolu Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców województwa opolskiego - wybrane problemy dzieci i osób starszych wydanej w czerwcu 2014 r.
Plik .pdf 3,8MB

 


 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu