Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Wydarzenia
 


 • 9 - 13 grudnia 2013 r.

      W dniach 9 - 13 grudnia 2013 r. pracownik OIS uczestniczył w wizycie studyjnej w Północnych Włoszech (Werona i Trydent), zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu.
  Więcej... • 20-22 listopada 2013 r.

      W dniach 20-22 listopada 2013 r. odbyła się w Hotelu Festiwal w Opolu Konferencja upowszechniająca rezultaty realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Służbie Więziennej Okręgu Opolskiego w ramach Poddziałania 1.3.4.
  Więcej... • 18-20 listopada 2013 r.

      W dnia 18-20 listopada 2013 r. w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim odbyło się szkolenie Sztuka przekonujących wystąpień i profesjonalnych kontaktów z otoczeniem, w którym wzięło udział dwóch pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu.
  Więcej... • 18 listopada 2013 r.

  Potrzeby szkoleniowe pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej województwa opolskiego na 2014 r. - formularz do pobrania

  Potrzeby szkoleniowe pracowników i wolontariuszy powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa opolskiego na 2014 r. - formularz do pobrania


 • 31 października 2013 r.

  Artykuł z Nowej Trybuny Opolskiej (31 października 2013 r.) z informacjami udzielonymi z OIS ROPS w Opolu na temat stopnia zagrożenia zjawiskiem ubóstwa w woj. opolskim (w związku z publikacją 24.10.2013 r. artykułu w Gazecie Prawnej Ubóstwo po polsku. Prowincjonalna bieda od dwudziestu lat utrwalana zasiłkami o poziomie zagrożenia ubóstwem egzystencjalnym w Polsce).


 • 21 października 2013 r.

      Coraz więcej wiemy o dzieciach potrzebujących adopcji - artykuł w Radio Opole.
  Więcej... • 18 października 2013 r.

      Propozycje zmian w systemie pomocy społecznej, przygotowane przez Centrum im. Adama Smitha, były tematem spotkania ekspertów pomocy i integracji społecznej woj. opolskiego 18 października 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku.
  Więcej... • 23-24 września 2013 r.

      W dniach 23-24 września 2013 r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie promujące działalność obserwatoriów integracji społecznej.
  Więcej... • 17-18 i 19-20 września 2013 r.

      W dniach 17-18 września 2013 r. Obserwatorium Integracji Społecznej w Szczecinie zorganizowało seminarium Przedsiębiorczość społeczna na obszarach popegeerowskich, w którym uczestniczył pracownik OIS ROPS w Opolu.
  Więcej... • 5 września 2013 r.

      Na konferencji Wyzwania współczesnej rodziny wobec uzależnień w Turawie dwóch pracowników OIS w Opolu wystąpiło z referatem "Pomoc społeczna a problem alkoholizmu w województwie opolskim".
  Więcej... • 29 sierpnia 2013 r.

      Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej (RJPS) był tematem spotkania przedstawicieli samorządu terytorialnego 29 sierpnia 2013 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.
  Więcej... • 14 sierpnia 2013 r.

      Eurosieroctwo 2013 - badanie OIS ROPS w Opolu

  Załaczniki dla gmin:

  Załącznik nr 1 - Ankieta dla ośrodków pomocy społecznej
  Załącznik nr 2 - Ankieta dla placówek oświatowych, prowadzonych przez gminę
  Załącznik nr 3 - Kwestionariusz ankiety (przeznaczony dla osób, które wyjeżdzają do pracy za granicę)
  Załącznik nr 4 - Kwestionariusz ankiety (przeznaczony dla osób, które zostają w Polsce - współmałżonków/partnerów osób, które wyjeżdżają do pracy za granicę)


  Załączniki dla powiatów:

  Załącznik nr 5 - Ankieta dla powiatowych centrów pomocy rodzinie
  Załacznik nr 6 - Ankieta dla placówek oświatowych, prowadzonych przez powiat


 • 1 sierpnia 2013 r.

      Wsparcie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Unii Europejskiej było tematem spotkania 1 sierpnia 2013 r. w ROPS w Opolu.
  Więcej... • 16 lipca 2013 r.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz zarządzenia Wojewody Opolskiego nr 178 z 5 października 2012 r., Wojewoda Opolski powołał 15 października 2012 r. Zespół ds. Rozwiązań Polityki Społecznej w Warunkach Depopulacji,
  Więcej... • 4-5 oraz 11 i 16 lipca 2013 r.

      W związku z realizacją Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim i w jego ramach projektu Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy PO KL, odbyły się cztery spotkania przedstawicieli Samorządu Województwa Opolskiego z partnerem projektu - Centrum im. Adama Smitha (CAS), którego reprezentowali Ireneusz Jabłoński, Paweł Kolas i Aleksander Surdej.
  Więcej... • 26 - 28 czerwca 2013 r.

      W dniach 26-28 czerwca 2013 r. odbyło się w Białymstoku szkolenie Ocena zasobów pomocy społecznej - zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej.
  Więcej... • 14 czerwca 2013 r.

      Ankieta dla dyrektorów i kierowników OPS dotycząca realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (czerwiec 2013 r.)
  Więcej...


 • 4 czerwca 2013 r.

      Problematyka opieki nad osobami starszymi w obecnej i przyszłej sytuacji demograficznej województwa opolskiego była tematem konferencji naukowej 4 czerwca 2013 r. w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu.
  Więcej... • 15 maja 2013 r.

      Problematyka usług dla osób starszych świadczonych w Austrii i Polsce była tematem konferencji pn. Szczególne rozwiązania systemów opieki społecznej i sposoby budowania wolontariatu oraz zaangażowania społecznego na rzecz usług dla osób starszych w Kamieniu Śląskim.
  Więcej... • 10 kwietnia 2013 r.

      W związku z wejściem w życie w ubiegłym roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 10 kwietnia 2013 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej woj. opolskiego, podsumowujące rok funkcjonowania tej ustawy.
  Więcej... • 18 marca 2013 r.

      W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja "Polska dla Rodziny - Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach", promująca system zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych.
  Więcej...


 • 14 marca 2013 r.

      Druga debata pn. "Ważne sprawy polskich rodzin" odbyła się 14 marca 2013 r. w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Podobnie jak jego pierwsza część, która odbyła się 15 lutego 2013 r., organizatorami spotkania byli Urząd Marszałkowski WO, Uniwersytet Warszawski oraz Kancelaria Prezydenta RP, reprezentowana przez Irenę Wóycicką, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
  Więcej... • 14 marca 2013 r.

      W związku ze zmianami wprowadzonymi w formularzu do opracowania gminnych, powiatowych i wojewódzkich ocen zasobów pomocy społecznej w SAC (Statystycznej Aplikacji Centralnej - systemu sprawozdawczego pomocy społecznej), 14 marca w Hotelu Mercure w Opolu odbyło się spotkanie konsultacyjne, mające na celu zaprezentowanie nowego formularza przedstawicielom ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.
  Więcej... • 7 marca 2013 r.

  Na stronie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie zamieszczono informację o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie zmian wprowadzonych w formularzu oceny zasobów pomocy społecznej w SAC dla przedstawicieli osrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie woj. opolskiego w Opolu 14 marca 2013 r. (czwartek) w godz. 9.00-14.00 w Hotelu Mercure w Opolu.
  Więcej... • 4 marca 2013 r.

      Konferencja Współczesne wyzwania i zagrożenia dla sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji, w której pracownicy OIS zaprezentowali artykuł "Trzy formy kapitału w podmiotach ekonomii społecznej województwa opolskiego".
  Więcej... • 15 lutego 2013 r.

      Z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP, przy współudziale Uniwersytetu Warszawskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w sali Sejmiku Województwa Opolskiego odbyła się debata "Ważne sprawy polskich rodzin".
  Więcej... • 15 lutego 2013 r.

      Na zaproszenie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 15 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej Instytutu Śląskiego w Opolu, przedstawiono kierownikom i przedstawicielom ośrodków pomocy społecznej najważniejsze zmiany wprowadzone w narzędziu do opracowania gminnych, powiatowych i wojewódzkich ocen zasobów pomocy społecznej w 2013 r.
  Więcej... • 29 stycznia - 1 lutego 2013 r.

      W dniach 29.01-01.02.2013 r. dwóch pracowników OIS w Opolu uczestniczyło w szkoleniu Korekta formularza OZPS w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim, zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", współfinansowanego z EFS.
  Więcej... • 24 stycznia 2013 r.

      Dnia 24 stycznia 2013 r. w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego odbyło się seminarium popularyzujące innowacyjny projekt współfinansowany z UE Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy. Realizatorem przedsięwzięcia był Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO przy udziale partnerów zewnętrznych - Politechniki Opolskiej i PIN Instytut Śląski.
  Więcej...

 •  
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu