Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Wydarzenia w 2012 r.
 


 • 3 grudnia 2012 r.

  Potrzeby szkoleniowe pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej województwa opolskiego na 2013 r. - formularz dla OPS


  Potrzeby szkoleniowe pracowników i wolontariuszy powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa opolskiego na 2013 r. - formularz dla PCPR


 • 16 listopada 2012 r.

      Po przyjęciu "Oceny zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011 r." na XIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego 26 czerwca 2012 r. radni zawnioskowali o przedstawienie wniosków zawartych w Ocenie Radzie Pożytku Publicznego.
  Więcej... • 8 listopada 2012 r.

      Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie przygotował korektę części tabelarycznej narzędzia Ocena zasobów pomocy społecznej. Zmiany przygotowano według dwóch wariantów.
      Z propozycją korekty narzędzia OZPS można zapoznać się na stronie internetowej IRSS (zakładka: Narzędzie OZPS -> Aktualności) Zobacz: http://irss.pl/2012/10/korekta-narzedzia-ozps-przedluzenie-terminu-przyjmowania-uwag-do-wariantowej-propozycji/
      Zgodnie z informacją przekazaną 5 listopada 2012 r. do ROPS w Opolu uwagi merytoryczne do narzędzia można składać pocztą elektroniczną do 10 listopada 2012 r.


 • 6 listopada 2012 r.

      W dniu 6 listopada 2012 r. odbyło się w Opolu otwarte seminarium naukowe Zintegrowany rozwój aglomeracji opolskiej w świetle wstępnych wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, w którym uczestniczyło dwóch pracowników OIS.
  Więcej... • 17-19 października 2012 r.

      Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu w dniach 17 - 19 października 2012 r. zorganizowało ogólnopolskie seminarium Ekonomia społeczna w woj. opolskim - w stronę rozwiązań systemowych. Trzydniowe spotkanie podzielono na części: wykładowo-dyskusyjną (konferencja w hotelu Mercure w Opolu) oraz praktyczną (wizyty studyjne w Byczynie i Opolu).
  Więcej... • 26 września 2012 r.

      W dniu 26 września 2012 r., w Radio Puls, nadano audycję w cyklu "Koleje życia", dotyczącą realizacji w województwie opolskim Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013.
  Więcej... • 25-28 września 2012 r.

      Pracownik OIS wziął udział w szkoleniu Przygotowanie i realizacja badania przy pomocy techniki pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w dniach 25-28 września 2012 r. w Białobrzegach koło Warszawy.
  Więcej... • 12-14 września 2012 r.

      W dniach 12 - 14 września 2012 r. dwóch pracowników OIS uczestniczyło w seminarium Ewaluacja oceny zasobów pomocy społecznej w Szczecinie.
  Więcej... • 28 czerwca 2012 r.

      Wszyscy pracownicy OIS uczestniczyli 28 czerwca 2012 r. w XIV międzynarodowej konferencji naukowej "Wymiary polityki rozwoju - ekonomiczne, społeczne i demograficzne" w sali konferencyjnej "Ostrówek" w Opolu.
  Więcej... • 26 czerwca 2012 r.

      W dniu 26 czerwca 2012 r. na XIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu radni przyjęli w formie informacji "Ocenę zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011 r.", przygotowaną przez Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu.
  Więcej... • 25 czerwca 2012 r.

      W dniach 20-23 czerwca 2012 r. odbyła się wizyta studyjna w Dolnej Austrii - kraju związkowym w Austrii, zorganizowana przez Wojewodę Opolskiego,
  Więcej... • 6 czerwca 2012 r.

      W dniach 4 - 6 czerwca 2012 r. dwóch pracowników OIS uczestniczyło w szkoleniu dla użytkowników oprogramowania informatycznego SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) w Opolu. Szkolenie zorganizowało Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach realizacji projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług i integracji społecznej", współfinansowanego ze środków EFS.
  Więcej... • 16 kwietnia 2012 r.

      Dnia 16 kwietnia 2012 r. w Studenckim Centrum Kultury w Opolu odbyła się konferencja Sytuacja osób chorych psychicznie na opolskim rynku pracy - stan obecny i perspektywy poprawy, zorganizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademickie Centrum Karier.
  Więcej... • 16 marca 2012 r.

      Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - konsultacja
  Pobierz


 • 13 marca 2012 r.

      Poniżej informacja przekazana do Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu z IRSS w sprawie wdrażania narzędzia oceny zasobów pomocy społecznej.
  Więcej... • 12 marca 2012 r.

      Ankieta dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w woj. opolskim (badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu Ekonomia społeczna w woj. opolskim - w stronę rozwiązań systemowych).
  Więcej... • 28 lutego - 2 marca 2012 r.

      W dniach 28 lutego - 2 marca 2012 r. dwóch pracowników OIS uczestniczyło w szkoleniu dla kadr regionalnych ośrodków polityki społecznej z zakresu stosowania narzędzia oceny zasobów pomocy społecznej w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC).
  Więcej... • 16 lutego 2012 r.

      Dnia 16 stycznia 2012 r. rozpoczął działalność nowy dom pomocy społecznej w woj. opolskim. DPS POTOK znajduje się w Jarnołtówku, w gminie Głuchołazy, miejscowości wypoczynkowej położonej u podnóża Gór Opawskich.
  Więcej... • 27 stycznia 2012 r.

      Uprzejmie informujemy, że konsultacje dla pracowników OPS-ów i PCPR-ów woj. opolskiego z zakresu obsługi narzędzia Oceny zasobów pomocy społecznej w SAC odbędą się w Opolu w sali konferencyjnej WUP przy ul. Głogowskiej 25C w dniach 14-16 marca 2012 r.
  Więcej... • 24-27 stycznia 2012 r.

      W dniach 24-27 stycznia 2012 r. pracownicy OIS uczestniczyli w szkoleniu Prowadzenie badań techniką CAWI w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim, zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", współfinansowanego z EFS.
  Więcej... • 31 stycznia 2012 r.

      W konferencji 31 styczna 2012 r. w Opolu, podsumowującej projekt Od zależności do samodzielności - utworzenie KIS oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie opolskim i Opolu, uczestniczyli kierownik i pracownik OIS.
  Więcej... •  
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu