Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Wykaz podmiotów ekonomii społecznej
 


Podmioty ekonomii społecznej
w województwie opolskim (maj 2014 r.)

Plik .xlsx 52KB


Źródło: Stowarzyszenie Klon/Jawor (www.bazy.ngo.pl) i ROPS w Opolu (dane teleadresowe będące w posiadaniu ROPS i uzupełnione przez Obserwatorium Integracji Społecznej w związku z realizacją badania Ekonomia społeczna w województwie opolskim - w stronę rozwiązań systemowych).

W wykazie ujęto podmioty znajdujące się w województwie opolskim, które spełniają przyjęte kryterium, tj. deklarowane prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalność pożytku publicznego, Jednocześnie w wykazie brak organizacji spółdzielczych, które nie prowadzą działalności stricte (re)integracyjnej (np. spółdzielni mieszkaniowych, spółdzielni spożywców itp.)
Spółdzielnie socjalne w woj. opolskim (stan na 15 grudnia 2015 r.)
Plik .doc 112KB


 


 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu