Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Ekonomia społeczna
 


Stan i potrzeby spółdzielczości socjalnej w woj. opolskim (lipiec 2014)
Plik .pdf 0,6MB

DIAGNOZA SYTUACJI EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (październik 2011) - opracowanie w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego
Plik .pdf 0,8MB

Spółdzienia socjalna GRÓD w Byczynie (dobra praktyka) - grudzień 2011 r.
Plik .pdf 0,7MB

Spółdzielnia socjalna PROFECTUS w Nysie (opis praktyki) - luty 2012 r.
Plik .pdf 0,8MB

Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą" w Opolu - opis dobrej praktyki (grudzień 2012 r.)
Plik .pdf 0,6MBEkonomia społeczna w woj. opolskim - w stronę rozwiązań systemowych.
Raport Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu (październik 2012 r.)

Plik .pdf 1,3MB

Informacja o ogólnopolskim seminarium pn. Ekonomia społeczna w województwie opolskim - w stronę rozwiązań systemowych - 17-19 października 2012 r. w Opolu
Plik .pdf 0,7MB

 


 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu