Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Baza danych i wskaźników
 


Tabela 1. Ludność faktycznie zamieszkała według płci i województw w Polsce w w 2011 r. (w tys.)
Plik .xls 0,3MB

Tabela 2. Ludność faktycznie zamieszkała według płci, ekonomicznych grup wieku i województw w Polsce w 2011 r.
Plik .xls 0,3MB

Tabela 3. Klienci powiatowych centrów pomocy rodzinie woj. opolskiego w latach 2010-2012
Plik .xls 0,3MB

Tabela 4. Pomoc społeczna w woj. opolskim w 2011 r. - wybrane zagadnienia
Plik .xls 0,3MB

Tabela 5. Wskaźnik miary rozwoju (stopnia zagrożenia ubóstwem) w gminach woj. opolskiego w latach 2009-2011
Plik .xls 0,3MB

Tabela 6. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminach woj.opolskiego w latach 2009-2011
Plik .xls 0,3MB

Tabela 7. Koszt świadczeń pomocy społecznej w latach 2009-2011 - świadczenia udzielone przez osódki pomocy społecznej oraz odpłatnośc gmin za pobyt osób w domach pomocy spoelcznej
Plik .xls 0,3MB

Tabela 8. Prognoza ludności według biologicznych grup wieku w województwach Polski w latach 2007-2035 (w tysiącach)
Plik .xls 0,3MB

Tabela 9. Prognoza ludności na lata 2007-2035 - współczynnik obciążenia demograficznego
Plik .xls 0,3MB

Tabela 10. Prognoza ludności na lata 2007-2035 - mediana wieku populacji
Plik .xls 0,3MB

Tabela 11. Prognoza ludności według ekonomicznych grup wieku
Plik .xls 0,3MB 


 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu