Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Bilans potrzeb
 


Bilans potrzeb na rok 2011:

Bilans potrzeb gmin województwa opolskiego w zakresie pomocy społecznej na 2011 r. (informacja zbiorcza)
Plik .pdf 3,8MB

Bilans potrzeb powiatów województwa opolskiego w zakresie pomocy społecznej na 2011 r. (informacja zbiorcza)
Plik .pdf 3,5MB

Bilans potrzeb na rok 2010:

Bilans potrzeb gmin w zakresie pomocy społecznej na 2010 r. województwa opolskiego - informacja zbiorcza
Plik .pdf 5,2MB

Bilans potrzeb powiatów w zakresie pomocy społecznej na 2010 r. województwa opolskiego - informacja zbiorcza
Plik .pdf 3,9MB

Bilans potrzeb gmin i powiatów w zakresie pomocy społecznej na 2010 r. województwa opolskiego w kontekście wykonania zadań w 2009 r. (kwiecień 2010). Cześć dotyczącą realizacji PO KL uwzględniono w badanu Aktywna polityka społeczna w woj. opolskim - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Plik .pdf 2,1MB

 


 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu