Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Analizy - Zaburzenia psychicznie
 


Diagnoza systemu wsparcia osób
z zaburzeniami psychicznymi w województwie opolskim

Powyższe programy są częścią Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2015, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego (Załącznik do Uchwały nr 3154/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r.)

Pełny tekst Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2015 znajduje się pod adresem http://umwo.opole.pl/docs/wnioski/regionalny_program_ochron5.pdfSystem wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie w województwie opolskim - stan aktualny i docelowy do 2025 r. Domy pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych oraz środowiskowe domy samopomocy dla zburzonych psychicznie (czerwiec 2011)
Plik .pdf 1,8MB

 


 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu