Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Analizy - Ubóstwo
 


Stopień zagrożenia ubóstwem w woj.opolskim wg stanu na 31.12.2019 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2020)
Plik .pdf 1,6MB

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31.12.2018 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2019)
Plik .pdf 1,9MB

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31.12.2017 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2018)
Plik .pdf 5,8MB

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31.12.2016 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2017)
Plik .pdf 2,1MB

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2015 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2016)
Plik .pdf 1,9MB

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2014 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2015)
Plik .pdf 2,1MB

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2013 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2014)
Plik .pdf 1,9MB

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2012 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2013)
Plik .pdf 1,5MB

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2011 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju (marzec 2012)
Plik .pdf 2,3MB

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2010 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju
Plik .pdf 2,2MB

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2009 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju
Plik .pdf 1,6MB

Stopień zagrożenia ubóstwem wg stanu na 31.12.2008 r. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju
Plik .pdf 1,2MBStopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim w świetle analiz przeprowadzonych w ROPS w Opolu latach 1999-2011
Plik .pdf 2MB 


 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu