Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Kontakt
 


Adres do korespondencji:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Obserwatorium Polityki Społecznej
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole


Siedziba OPS
ul. Rejtana 5
45-331 Opole
I piętro
tel. 77 44 16 495, 77 44 16 496
tel./fax 77 44 16 495
e-mail: obserwatorium@rops-opole.pl
strona internetowa: www.ois.rops-opole.pl

 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu