Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt








Plik .pdf 6,3MB



Plik .pdf 2,2MB



Plik .pdf 6,9MB



Plik .pdf 4,3MB



Plik .pdf 3,4MB



Plik .pdf 3,9MB



Plik .pdf 2MB



Plik .pdf 5,2MB







Plik .pdf 11MB



Plik .pdf 1,2MB



Plik .pdf 4,5MB



Plik .pdf 5,9MB




Kontakt
 


Adres do korespondencji:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Obserwatorium Integracji Społecznej
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole


Siedziba OIS
ul. Rejtana 5
45-331 Opole
I piętro
tel. 77 44 16 495, 77 44 16 496
tel./fax 77 44 16 495
e-mail: obserwatorium@rops-opole.pl
strona internetowa: www.ois.rops-opole.pl





 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu