Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt








Plik .pdf 6,3MB



Plik .pdf 2,2MB



Plik .pdf 6,9MB



Plik .pdf 4,3MB



Plik .pdf 3,4MB



Plik .pdf 3,9MB



Plik .pdf 2MB



Plik .pdf 5,2MB







Plik .pdf 11MB



Plik .pdf 1,2MB



Plik .pdf 4,5MB



Plik .pdf 5,9MB




Badania regionalne - Aktywna polityka społeczna
 


Aktywna polityka społeczna w woj. opolskim - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej (listopad 2010 r.)
Plik .pdf 3,2MB

Aktywna polityka społeczna w woj. opolskim - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej (listopad 2010 r.) - materiały źródłowe
Plik .pdf 640KB











 


 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu