Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Badania regionalne - Starość
 


Polityka senioralna w województwie opolskim, problemy osób starszych - funkcjonowanie placówek opiekuńczo-leczniczych, oddziałów geriatrycznych, eurosieroctwo, formy opieki i pomocy wraz z aneksem (listopad 2016)
Plik .pdf 3,2MB

Informacja o konferencji Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców województwa opolskiego - wybrane problemy dzieci i osób starszych (30 października 2014, Opole)
Plik .pdf 1,7MB

Wybrane problemy starszych mieszkańców województwa opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci (badanie wykonane na zlecenie Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu) - czerwiec 2014
Plik .pdf 2,4MB

Formy opieki i pomocy społecznej w Polsce i Austrii na przykładzie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii (wrzesień 2012 r.)
Plik .pdf 1,7MB

Alkoholizm w domach pomocy społecznej. Raport z badania jakościowego przeprowadzonego w woj. opolskim (czerwiec 2011)
Plik .pdf 660KB

Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport z badań przeprowadzonych w woj. opolskim (w ramach badań ogólnopolskich realizowanych przez Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie) - lipiec 2010 r.
Plik .pdf 2,7MB

 


 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu