Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Wydarzenia w 2011 r.
 


 • 21 grudnia 2011 r.

      W całodziennym szkoleniu wewnętrznym 21 grudnia 2011 r. "Mobbing, molestowanie i dyskryminacja w miejscu pracy", zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, uczestniczyło 3 pracowników OIS.
  Więcej... • 20 grudnia 2011 r.

      20 grudnia 2011 r. w Sali konferencyjnej ROPS w Opolu odbyło się spotkanie regionalnego zespołu ds. ekonomii społecznej.
  Więcej... • 15 grudnia 2011 r.

      W konferencji 15 grudnia 2011 r. w Sali Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA, uczestniczył pracownik OIS. Konferencja podsumowała realizację zadań z zakresu streeworkingu dla osób bezdomnych i nieletnich zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Strzelce Opolskie w ramach projektu "Wielki powrót".
  Więcej... • 15 grudnia 2011 r.

      W dniach 15-16 grudnia 2011 r. w seminarium Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej w Woli Duckiej koło Warszawy, uczestniczył pracownik OIS w Opolu.
  Więcej... • 8 grudnia 2011 r.

      W konferencji "Aktualny stan ekonomii społecznej na Opolszczyźnie - dobre praktyki, metodologia rozwoju" w Opolu uczestniczył pracownik OIS, który zaprezentował informacje o stanie i perspektywach rozwoju ekonomii społecznej w woj. opolskim.
  Więcej... • 24-25 listopada 2011 r.

      W dniach 24-25 listopada 2011 r. pracownik OIS uczestniczył seminarium "Partnerstwo i współpraca na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego - dobre praktyki" w Krapkowicach. Seminarium zorganizował ROPS w Opolu dla przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej woj. opolskiego, w tym ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.
  Więcej... • 23-24 listopada 2011 r.

      W dnach 23-24 listopada 2011 r. pracownik OIS uczestniczył w Poznaniu w konferencji "Wymiana doświadczeń badawczych dotyczących ekonomii społecznej i prezentacja dobrych praktyk". Konferencja przeznaczona była dla przedstawicieli obserwatoriów integracji społecznej z całego kraju.
  Więcej... • 9 listopada 2011 r.

      W dniu 9 listopada 2011 roku dwóch pracowników OIS uczestniczyło w Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Społecznej w Kamieniu Śląskim. Kongres odbył się w ramach realizacji projektu "porES extra - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej". Organizatorem spotkania byli: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
  Więcej... • 8-9 września 2011 r.

      W dniach 8 i 9 września 2011 r. zastępca dyrektora ROPS w Opolu wraz z kierownikiem i pracownikiem Obserwatorium Integracji Społecznej uczestniczyli w ogólnopolskim spotkaniu OIS-ów w Lublinie.
  Więcej... • 3 sierpnia 2011 r.

      W dniu 3 sierpnia 2011 r., na zaproszenie Radia Opole, gościem porannej audycji "W cztery oczy" był kierownik OIS w Opolu.
  Więcej... • 21 czerwca 2011 r.

      Dnia 21 czerwca 2011 r. dwóch pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej uczestniczyło w konferencji w auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego "Dotyk który boli".
  Więcej... • 7-10 czerwca 2011 r.

      W dniach 7 - 10 czerwca 2011 r. Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie zorganizował w Białobrzegach szkolenie dla pracowników Obserwatoriów Integracji Społecznej. W szkoleniu uczestniczył pracownik OIS w Opolu.
  Więcej... • 27 maja 2011 r.

      Dnia 27 maja 2011 dwóch pracowników OIS uczestniczyło w konferencji nt. szans ekonomii społecznej w regionie i kraju.
  Więcej... • 26 maja 2011 r.

      Na zaproszenie Radia Opole, 25 maja 2011 r. gościem porannej audycji "W cztery oczy" był kierownik OIS w Opolu.
  Więcej... • 18 maja 2011 r.

      Ankieta dla dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej woj. opolskiego w sprawie docelowej sieci domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych i środowiskowych domów samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie.
  Więcej...


 • 10-13 maja 2011 r.

      W dniach 10-13 maja 2011 r. pracownicy OIS uczestniczyli w szkoleniu Analiza danych jakościowych w Białobrzegach, zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", współfinansowanego z EFS.
  Więcej... • 18 kwietnia 2011 r.

      W dniu 18 kwietnia pracownicy OIS uczestniczyli w seminarium pt. Polityka wysokiej rozdzielczości: mechanizmy polityki opartej o dowody i partycypacji obywatelskiej w procesach zarządzania publicznego, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
  Więcej... • 18 kwietnia 2011 r.

      W dniu 18 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego odbyło się XII Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją, której przewodniczył dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWO.
  Więcej... • 12 kwietnia 2011 r.

      W dniu 12 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego odbyły się warsztaty dla kadry kierowniczej UMWO i przedstawicieli wybranych jednostek organizacyjnych samorządu wojewódzkiego.
  Więcej... • 7 kwietnia 2011 r.

      W kwietniu 2011 r. ukazała się niezwykle istotna z punktu widzenia polityki społecznej publikacja naukowa Uniwersytetu Opolskiego, pod redakcją dr. Marka Korzeniowskiego, pt. Problemy pracy: między szansami i zagrożeniami. Obiektywne i subiektywne bariery osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w powrocie na otwarty regionalny rynek pracy.
  Więcej... • 9 marca 2011 r.

      W dniu 9 marca br. na spotkaniu Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego pracownik OIS - Wojciech Goleński, wygłosił referat "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji. Ekonomia społeczna w województwie opolskim".
      Prelegent omówił problematykę aktywnej polityki społecznej prowadzonej w woj. opolskim. Zwrócił uwagę na istotny element tej polityki jaką jest ekonomia społeczna, która winna być oparta na partnerstwie samorządu, sfery biznesu oraz organizacji pozarządowych. Zaznaczył także, że jest ona ważnym wyznacznikiem budowy społeczeństwa obywatelskiego w sferze polityki społecznej.
      W swoim wystąpieniu prelegent przywołał prowadzone z tego zakresu badania i analizy Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu, które stanowiły podstawę do ożywionej dyskusji wśród socjologów zgromadzonych na wykładzie (pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Opolskiego).

  Zwiń • 2 marca 2011 r.

      W dniu 2 marca w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu przy ul. Głogowskiej odbyło się spotkanie pracowników OIS z przedstawicielami SPSS Polska - wiodącego dostawcy oprogramowania do badań i analiz statystycznych.
  Więcej... • 22-25 lutego 2011 r.

      W dniach 22-25 lutego 2011 r. dwóch pracowników OIS w Opolu uczestniczyło szkoleniu pracowników Obserwatoriów Integracji Społecznej w ośrodku szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach.
  Więcej... • 11 lutego 2011 r.

      W dniu 11 lutego 2011 r. w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu pracownicy OIS uczestniczyli w konferencji promującej wydaną przez Urząd Statystyczny w Opolu publikację Kobiety Opolszczyzny.
  Więcej...

 •  
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu