Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt








Plik .pdf 6,3MB



Plik .pdf 2,2MB



Plik .pdf 6,9MB



Plik .pdf 4,3MB



Plik .pdf 3,4MB



Plik .pdf 3,9MB



Plik .pdf 2MB



Plik .pdf 5,2MB







Plik .pdf 11MB



Plik .pdf 1,2MB



Plik .pdf 4,5MB



Plik .pdf 5,9MB




Wydarzenia w 2010 r.
 


 • 15 grudnia 2010 r.

      Pracownicy OIS wzięli udział w konferencji naukowej, która odbyła się 15 grudnia 2010 r. w Sali konferencyjnej Instytutu Śląskiego w Opolu.
  Więcej...


 • 10 grudnia 2010 r.

      W dniu 10 grudnia 2010 r. wszyscy pracownicy OIS uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w Sali konferencyjnej Urzędy Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (na Ostrówku), mającej na celu upowszechnienie wyników prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu "Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej (POKL.08.01.04-16-001/10) Poddziałanie 8.1.4 PO KL Przewidywanie zmiany gospodarczej".
  Więcej...


 • 6 grudnia 2010 r.

      W związku z zaproszeniem Radia Plus kierownik OIS wziął udziału w debacie radiowej dotyczącej aktywnych form wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. opolskim.
  Więcej...


 • 1-3 grudnia 2010 r.

      Dwóch pracowników OIS w dniach 1-3 grudnia 2010 r. wzięło udział w szkoleniu Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju, organizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji".
  Więcej...


 • 25-26 listopada 2010 r.

      W dniach 25-26 listopada 2010 r. wszyscy pracownicy OIS uczestniczyli w seminarium zorganizowanym przez ROPS w Opolu Aktywna polityka społeczna w woj. opolskim - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Kędzierzynie-Koźlu.
  Więcej...


 • 21-26 listopada 2010 r.

      W dniach 21-26 listopada 2010 r. dwóch pracowników OIS wzięło udział w zagranicznej wizycie studyjnej w Berlinie i Brandenburgii pt. Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla polityki społecznej, organizowanej przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji".
  Więcej...


 • 26 października 2010 r.

      W dniu 26 października 2010 r. pracownik OIS uczestniczył w konferencji Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zróżnicowane problemy wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej, która odbyła się w Sali Wydziału Zarządzania Politechniki Opolskiej w Opolu.
  Więcej...


 • 18 - 20 października 2010 r.

      W dniach 18-20 października 2010 r. pracownik OIS uczestniczył w szkoleniu Metody jakościowe w badaniach społecznych, zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.
  Więcej...


 • 13 października 2010 r.

      W dniu 13 października 2010 r. pracownik OIS uczestniczył w konferencji Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W trakcie konferencji, odbywającej się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego "Na Ostrówku", zaprezentowano badania dot. osób starszych przeprowadzone w Obserwatorium Integracji Społecznej w 2010 r. (Instytucje wobec osób starszych w województwie opolskim oraz Przemoc wobec osób starszy w województwie opolskim).
  Więcej...


 • 27 września 2010 r.

      Dnia 27 września 2010 r. kierownik OIS przedstawił na posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Opolskiego materiał "Monitoring i ocena efektywności działań prowadzonych w regionie w zakresie aktywnej polityki społecznej - powstanie i działalność Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu".
  Więcej...


 • 8 czerwca 2010 r.

      Dnia 8 czerwca 2010 r. w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie odbyła się konferencja dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zajmujących się analizami i badaniami statystycznymi.
  Więcej...


 • 10 - 13 maja 2010 r.

      W dniach 10 - 13 maja 2010 r. w Ośrodku Szkoleniowym IRSS w Białobrzegach k. Warszawy nad Zalewem Zegrzyńskim odbyło się szkolenie dla pracowników Obserwatoriów Integracji Społecznej, zorganizowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.
  Więcej...


 • 22 kwietnia 2010 r.

      W dniu 22 kwietnia 2010 r. w budynku Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, przy ulicy Ozimskiej pracownicy OIS uczestniczyli w konferencji naukowej Pułapki wieku dojrzewania, czyli o seksualności, migracji i tożsamości społecznej młodzieży.
  Więcej...


 • 14 kwietnia 2010 r.

      Dnia 14 kwietnia 2010 r. w auli Colegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego pracownicy OIS przedstawili w ramach cyklu spotkań Metodologia badań społecznych ,,od kuchni" metodologiczne aspekty projektu badawczego Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w opinii pracowników socjalnych województwa opolskiego - wybrane zagadnienia. Badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej (listopad 2009).
  Więcej...


 • 22 marca 2010 r.

      Dnia 22 marca 2010 r. kierownik i pracownik OIS uczestniczyli w XI konferencji z cyklu "Sytuacja społeczno-gospodarcza w liczbach statystyki publicznej", zorganizowanej przez Urząd Statystyczny w Opolu wspólnie z Politechniką Opolską.
  Więcej...


 • 17 marca 2010 r.

      W dniu 17 marca 2010 r. pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej uczestniczyli w seminarium Kryzys finansowy a bezpieczeństwo polskiego sektora finansowego.
  Więcej...

 • 9 marca 2010 r.

      Dnia 9 marca 2010 r. pracownicy OIS uczestniczyli w Collegium Civitas w Opolu w prelekcji Socjologiczny projekt badawczy na przykładzie projektu zrealizowanego w PIN-Instytucie Śląskim w Opolu.
  Więcej...


 •  
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu