Obserwatorium Polityki Społecznej (do 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej)
 
 


Wydarzenia

O nas

Zadania


Diagnoza stanu zastanego.
Bilans otwarcia


Badania regionalne:

Analizy:

Specjalna Strefa Demograficzna


Bilans potrzeb

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ekonomia społeczna

Wykaz podmiotów ekonomii społecznej

Baza danych i wskaźników

Newsletter

Kontakt
Plik .pdf 6,3MBPlik .pdf 2,2MBPlik .pdf 6,9MBPlik .pdf 4,3MBPlik .pdf 3,4MBPlik .pdf 3,9MBPlik .pdf 2MBPlik .pdf 5,2MBPlik .pdf 11MBPlik .pdf 1,2MBPlik .pdf 4,5MBPlik .pdf 5,9MB
Wydarzenia w 2010 r.
 


 • 15 grudnia 2010 r.

      Pracownicy OIS wzięli udział w konferencji naukowej, która odbyła się 15 grudnia 2010 r. w Sali konferencyjnej Instytutu Śląskiego w Opolu.
  Więcej...


 • 10 grudnia 2010 r.

      W dniu 10 grudnia 2010 r. wszyscy pracownicy OIS uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w Sali konferencyjnej Urzędy Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (na Ostrówku), mającej na celu upowszechnienie wyników prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu "Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej (POKL.08.01.04-16-001/10) Poddziałanie 8.1.4 PO KL Przewidywanie zmiany gospodarczej".
  Więcej...


 • 6 grudnia 2010 r.

      W związku z zaproszeniem Radia Plus kierownik OIS wziął udziału w debacie radiowej dotyczącej aktywnych form wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. opolskim.
  Więcej...


 • 1-3 grudnia 2010 r.

      Dwóch pracowników OIS w dniach 1-3 grudnia 2010 r. wzięło udział w szkoleniu Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju, organizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji".
  Więcej...


 • 25-26 listopada 2010 r.

      W dniach 25-26 listopada 2010 r. wszyscy pracownicy OIS uczestniczyli w seminarium zorganizowanym przez ROPS w Opolu Aktywna polityka społeczna w woj. opolskim - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Kędzierzynie-Koźlu.
  Więcej...


 • 21-26 listopada 2010 r.

      W dniach 21-26 listopada 2010 r. dwóch pracowników OIS wzięło udział w zagranicznej wizycie studyjnej w Berlinie i Brandenburgii pt. Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla polityki społecznej, organizowanej przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji".
  Więcej...


 • 26 października 2010 r.

      W dniu 26 października 2010 r. pracownik OIS uczestniczył w konferencji Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zróżnicowane problemy wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej, która odbyła się w Sali Wydziału Zarządzania Politechniki Opolskiej w Opolu.
  Więcej...


 • 18 - 20 października 2010 r.

      W dniach 18-20 października 2010 r. pracownik OIS uczestniczył w szkoleniu Metody jakościowe w badaniach społecznych, zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.
  Więcej...


 • 13 października 2010 r.

      W dniu 13 października 2010 r. pracownik OIS uczestniczył w konferencji Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W trakcie konferencji, odbywającej się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego "Na Ostrówku", zaprezentowano badania dot. osób starszych przeprowadzone w Obserwatorium Integracji Społecznej w 2010 r. (Instytucje wobec osób starszych w województwie opolskim oraz Przemoc wobec osób starszy w województwie opolskim).
  Więcej...


 • 27 września 2010 r.

      Dnia 27 września 2010 r. kierownik OIS przedstawił na posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Opolskiego materiał "Monitoring i ocena efektywności działań prowadzonych w regionie w zakresie aktywnej polityki społecznej - powstanie i działalność Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu".
  Więcej...


 • 8 czerwca 2010 r.

      Dnia 8 czerwca 2010 r. w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie odbyła się konferencja dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zajmujących się analizami i badaniami statystycznymi.
  Więcej...


 • 10 - 13 maja 2010 r.

      W dniach 10 - 13 maja 2010 r. w Ośrodku Szkoleniowym IRSS w Białobrzegach k. Warszawy nad Zalewem Zegrzyńskim odbyło się szkolenie dla pracowników Obserwatoriów Integracji Społecznej, zorganizowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.
  Więcej...


 • 22 kwietnia 2010 r.

      W dniu 22 kwietnia 2010 r. w budynku Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, przy ulicy Ozimskiej pracownicy OIS uczestniczyli w konferencji naukowej Pułapki wieku dojrzewania, czyli o seksualności, migracji i tożsamości społecznej młodzieży.
  Więcej...


 • 14 kwietnia 2010 r.

      Dnia 14 kwietnia 2010 r. w auli Colegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego pracownicy OIS przedstawili w ramach cyklu spotkań Metodologia badań społecznych ,,od kuchni" metodologiczne aspekty projektu badawczego Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w opinii pracowników socjalnych województwa opolskiego - wybrane zagadnienia. Badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej (listopad 2009).
  Więcej...


 • 22 marca 2010 r.

      Dnia 22 marca 2010 r. kierownik i pracownik OIS uczestniczyli w XI konferencji z cyklu "Sytuacja społeczno-gospodarcza w liczbach statystyki publicznej", zorganizowanej przez Urząd Statystyczny w Opolu wspólnie z Politechniką Opolską.
  Więcej...


 • 17 marca 2010 r.

      W dniu 17 marca 2010 r. pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej uczestniczyli w seminarium Kryzys finansowy a bezpieczeństwo polskiego sektora finansowego.
  Więcej...

 • 9 marca 2010 r.

      Dnia 9 marca 2010 r. pracownicy OIS uczestniczyli w Collegium Civitas w Opolu w prelekcji Socjologiczny projekt badawczy na przykładzie projektu zrealizowanego w PIN-Instytucie Śląskim w Opolu.
  Więcej...


 •  
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu